Automobilio išlaidų apskaita
Mano garažas Naudinga informacijaInformacija apie akumuliatorių priežiūrą

Akumuliatorių eksplotacija

VARTA akumuliatorių parinkimas (en)
VARTA akumuliatorių parinkimas (ru)
BANNER akumuliatorių parinkimas (en)
EXIDE akumuliatorių parinkimas (en)

Akumuliatorius negamina elektros energijos, o tik ją kaupia ir atiduoda. Energiją gamina tik užvesto automobilio generatorius.
Daugelis vartotojų stebisi, kodėl jų automobilio akumuliatorius tarnavo taip trumpai, lyginant su draugo ar kaimyno automobilio akumuliatoriumi. Na žinoma, visų pirma kaltiname kitus (gamintoją, pardavėją, automobilį, žiemos šalčius ir t.t.), ir nesusimąstome, ar teisingai akumuliatorius buvo ekploatuojamas. Kai automobilio užvesti nepavyksta, per vėlu jau būna kažką kaltinti.
Leiskite Jums priminti taisykles, kurios taikomos automobilių akumuliatoriams.

 • Pilnai įkrautas akumuliatorius prie -18C turi tik 40% užvedimo galios.
 • Paliktas iškrautas akumuliatorius sulfatuojasi ir praranda galingumą.
 • Akumuliatoriaus perkrovimas (per aukšta krovimo įtampa) labiau pažeidžia akumuliatoriaus plokšteles, nei didelis iškrovimas. Dėl to juoduoja elektrolitas.
 • Šiltas akumuliatorius pasikrauna greičiau nei šaltas.
 • Visiems akumuliatoriams būdinga savaiminė iškrova, tik "neaptarnaujami" išsikrauna lėčiau nei paprasti.
 • Starterio sukimo momentu, voltmetro parodymai neturi būti mažiau, nei 9 voltai.
 • Esant tvarkingai elektros įrangai, varikliui dirbant 1500-2000 aps./min., įjungus šviesas ir kitus akumuliatoriaus energijos imtuvus, voltmetro parodymai turi būti 13,8 - 14,5 volto.
Švino rūgštiniai automobilių akumuliatoriai sudaryti iš šešių sekcijų, kurių kiekviena lygi ~2,1V . Šios sekcijos sujungtos nuosekliai taip sudarydamos akumuliatoriaus bateriją, kurios įtampa lygi 12,7V .
Automobiliams skirti švino rūgštiniai akumuliatoriai nėra atsparūs gilioms iškrovoms. Akumuliatoriaus ilgaamžiškumas priklauso nuo jo įkrovimo lygio. Dėl to šie akumuliatoriai turi būti pilnai įkrauti visą eksploatavimo laikotarpį, užtikrinant nuolatinę 13,8V ~ 14,5V įkrovimo įtampą (šešių sekcijų akumuliatorių baterijoms).
Jeigu automobiliui užvesti skirtas akumuliatorius naudojamas gilioms iškrovoms, tokio akumuliatoriaus talpa (Ah) palaipsniui mažėja. Tik gilioms iškrovoms atsparūs akumuliatoriai tokiomis savybėmis pasižymi retai.
Norint, kad jūsų automobilio akumuliatorius tarnautų ilgai, naudokite jį pagal paskirtį. Nevažinėkite su pusiau įkrautu akumuliatoriumi. Reguliariai tikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį.

Papildomai įkraunant akumuliatorių, dėl jame vykstančių elektrocheminių procesų, esant nesandariems sekcijų dangteliams (tai dažniausiai pasitaiko pigiuose akumuliatoriuose) į aplinką išsiskiria vandenilio ir deguonies dujos, kurios yra ypatingai sprogus mišinys.
Būtinai laikykitės visų įmanomų saugumo reikalavimų.


1. Akumuliatoriaus paruošimas naudojimui
Jeigu perkate akumuliatorių specializuotoje akumuliatorių parduotuvėje ar servise, Jums turėtų pasiūlyti pilnai paruoštą naudojimui akumuliatorių t.y. akumuliatorius yra užpyldytas elektrolitu ir įkrautas. Elektrolito tankis 1,27±0.01 kg/l, įtampa tarp gnybtų ~12,7 V esant +25oC. Elektrolito tankį galima išmatuoti specialiu prietaisu aerometru (tik aptarnaujamuose akumuliatoriuose).

2. Akumuliatoriaus transportavimas ir sandėliavimas
Jeigu, įsigiję akumuliatorių, neskubate jo įmontuoti į automobilį, padėkite akumuliatorių horizontaliai taip, kad transportuojant jis neapvirstų. Palikite akumuliatorių sausoje ir vėsioje, vaikams neprieinamoje vietoje. Apsauginį teigiamo poliaus dangtelį nuimkite tik tuomet, kai akumuliatorius įstatytas ir pritvirtintas automobilyje, ir tik prieš prijungiant akumuliatorių prie automobilio elektros sistemos. Tokiu būdu apsaugosite akumuliatorių nuo atsitiktinio trumpo sujungimo.

3. Akumuliatoriaus įstatymas automobilyje
Jeigu automobilio ar papildomos elektros įrangos (audioaparatūra, signalizacija, ryšio priemonės, švyturėliai ir t.t.) gamintojas nekelia specialių reikalavimų ar sąlygų, tai akumuliatoriaus įstatymas vykdomas tokia tvarka:

 • išjunkite variklį ir visus įrenginius naudojančius elektros energiją;
 • naudodami metalinius įrankius, venkite trumpo sujungimo;
 • pirmiausia atjunkite neigiamo poliaus gnybtą, po to teigiamo poliaus gnybtą;
 • atsukite ir nuimkite akumuliatoriaus laikiklį;
 • iškelkite seną akumuliatorių ir į jo vietą įstatykite naują;
 • prisukite atgal akumuliatoriaus laikiklį ir priveržkite tiek, kad akumuliatorius neklibėtų ir tvirtai laikytųsi savo vietoje;
 • nuo akumuliatoriaus polių ir laidų nuvalykite švino oksidą ir nešvarumus, bei sutepkite tepalu (jeigu nežinote kokį tepalą naudoti, kreipkitės į specializuotą parduotuvę ar servisą);
 • pirmiausia prijunkite teigiamo poliaus gnybtą, po to neigiamo. Patikrinkite ar pakankamai priveržėte gnybtus;
 • jeigu ant seno akumuliatoriaus yra papildomos dalys (poliaus dangtis, dujų rezervuaras, alkūnė, vamzdelis, kamšteliai ir pan.), tai nuimkite tas dalis nuo seno akumuliatoriaus ir jeigu reikia sumotuokite ant naujo;
 • palikite bent vieną dujų angą atvirą (tai galioja ir senam akumuliatoriui).
4. Akumuliatoriaus priežiūra
Laikantis šio punkto, akumuliatoriaus tarnavimo laiką galima prailginti du, kartais net ir tris kartus!

 • Akumuliatoriaus išorė turi būti švari ir sausa;
 • Nuolat patikrinkite elektrolito lygį akumuliatoriaus sekcijose ir esant reikalui papildykite distiliuotu vandeniu. Elektrolito lygis turi būti 10- 15 mm virš švino elementų bloko. Jeigu tenka dažnai ir dideliais kiekiais vandens papildyti (tai netaikoma neaptarnaujamiems akumuliatoriams), tuomet patikrinkite generatoriaus įtampos reguliatorių;
 • Akumuliatoriaus įkrovimo automobilinė įranga turi dirbti gerai. Veikiant varikliui, įtampa ant prijungto akumuliatoriaus polių turi būti nuo 13,8V iki 14,5V nepriklausomai nuo to ar įjungti papildomi elektros energijos imtuvai (ilgos/trumpos šviesos, stiklo apšildymas, ventiliatorius, kondicionierius, audioaparatūra ir t.t.) ar ne;
 • Eksploatuojant akumuliatorių sunkiomis sąlygomis t.y. nuolat važinėjant mieste, naudojant žibintus ar daug elektros energiją vartojančios įrangos, esant dideliems karščiams ar šalčiams) būtina kas mėnesį patikrinti akumuliatoriaus būklę. Tai atlikti galite specializuotose parduotuvėse ar servisuose.
 • Nepalikite iškrauto akumuliatoriaus! Kaip galima greičiau jį įkraukite. Dėl fizinių-cheminių akumuliatoriaus savybių, esant gilioms iškrovoms, prasideda aktyviosios medžiagos, esančios švino plokštelėse, irimas. Šis procesas yra negrįžtamas, todėl iškrautas akumuliatorius greitai praranda talpumą ir galią;
 • Nenaudokite jokių papildomų chemikalų ar taip vadinamų “pagerintojų”;
 • Jeigu elektrolito tankis yra žemiau 1,24 kg/l, įkraukite akumuliatorių;
 • Nepalikite neįkrauto akumuliatoriaus šaltyje. Akumuliatorius, kurio įtampa yra 12,1V, elektrolito tankis 1,18 kg/l, užšala prie -19°C, dar labiau iškrautas akumuliatorius gali užšalti esant -10°C šalčio. Susidarę ledo kristalai suardo švino plokštelių aktyviąją masę ir gadina separatorius;
 • Nepalikite nenaudojamo automobilio ilgiau kaip 10 dienų su įjungta signalizacija;
 • Nepalikite automobilio su įjungtais nereikalingais, elektros energiją naudojančiais, prietaisais. “Trumpos šviesos” visiškai įkrautą 55Ah talpos akumuliatorių gali iškrauti per 4 – 6 valandas.
5. Akumuliatoriaus įkrovimas
 • Atjunkite ir išimkite akumuliatorių iš automobilio;
 • Neįkraudinėkite akumuliatoriaus gyvenamose patalpose ir arti galimų ugnies ir kibirkščių šaltinių;
 • Patalpos turi būti gerai vėdinamos, temperatūra ne žemesnė kaip +10°C;
 • Naudokite tik tam skirtus nuolatinės srovės įkroviklius. Atidžiai perskaitykite įkroviklio gamintojo rekomendacijas ir jų laikykitės;
 • Patikrinkite eletrolito lygį ir, jeigu reikia, papildykite distiliuotu vandeniu (tai netaikoma neaptarnaujamiems akumuliatoriams). Niekada nepilkite rūgšties!
 • Akumuliatoriaus teigiamą polių prijunkite prie įkroviklio teigiamo gnybto, o neigiamą polių – prie įkroviklio neigiamo išėjimo gnybto;
 • Įkroviklį įjungti tik po to, kai prijungtas akumuliatorius, o išjungti baigus įkrovimą ir prieš atjungiant akumuliatorių;
 • Rekomenduotina įkrovimo srovė (amperais, A): 1/10 akumuliatoriaus talpumo (Ah);
 • Jeigu elektrolito temperatūra pakyla virš 55°C, nutraukite įkrovimą;
 • Giliai iškrautą akumuliatorių reikia įkraudinėti ne mažiau kaip 20 val.;
 • Pilnai įkrauto akumuliatoriaus elektrolito tankis yra 1,27 ± 0,01 kg/l, o įtampa tarp gnybtų ~12,7V, esant +25°C;
 • Akumuliatorius pilnai įkrautas, kai elektrolito tankis ir įkrovimo įtampa dvi valandas daugiau nekyla.
6. Pagalbinis užvedimas nuo kito automobilio akumuliatoriaus
Dėmesio! Jeigu jūsų automobilyje yra procesorinė degalų įpurškimo ir degimo valdymo sistema (vadinamas kompiuteris), tai niekada neužvedinėkite savo automobilio nuo kito, kai jame dirba variklis. užsivedus jūsų automobilio varikliui ir dirbant padedančiojo automobilio varikliui, abiejų automobilių elektros sitemos kurį laiką lieka susijungusios tarpusavyje. tai gali sukelti staigų trumpalaikį įtampos šuolį, galinti sugadinti abiejų automobilių kompiuterius.

 • Naudokite tik tam specialiai skirtus laidus;
 • Abiejų automobilių elektros sistemos turi būti tos pačios įtampos;
 • Abiejų automobilių varikliai turi būti išjungti;
 • Vienu laidu sujunkite abiejų akumuliatorių teigiamus polius. Kito laido vieną galą prijunkite prie padedančio automobilio akumuliatoriaus neigiamo poliaus, o kitą galą prijunkite prie neužsivedančio automobilio kėbulo taip, kad liestųsi su pliku metalu ir kad prijungimo vieta būtų nutolusi nuo akumuliatoriaus. Vadovaukitės automobilio užvedimo instrukcija. Bandykite užvesti automobilį ne ilgiau kaip 15 sekundžių;
 • Užvedus automobilį atjunkite laidus atgaline tvarka.
7. Nenaudojamas akumuliatorius
 • Pilnai įkraukite akumuliatorių ir padėkite jį sausoje, vėsioje, vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu nenaudojamą akumuliatorių paliekate automobilyje, atjunkite neigiamą gnybtą;
 • Patikrinkite akumuliatoriaus būklę kas 6 mėnesius ir, jeigu reikia, papildomai įkraukite (žr.p.5).


Šaltinis: http://www.ratams.lt