Automobilio išlaidų apskaita
Mano garažas Naudinga informacijaKelių eismo taisyklės (KET)

VIII. Papildomos lentelės

 

14. Papildomos lentelės patikslina arba apriboja ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

801

Atstumas iki objekto

iliustracija

 

Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai

 

 

802

Atstumas iki objekto

iliustracija

 

Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

 

 

803

Atstumas iki objekto

iliustracija

 

Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

 

 

804

Atstumas iki sankryžos

iliustracija

 

Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas ženklas „Važiuoti nesustojus draudžiama“. Lentelė naudojama tik kartu su ženklu „Sankryža su pagrindiniu keliu“

 

805

Galiojimo zona į priekį

iliustracija

 

Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už ženklo

 

 

806

Galiojimo zona į priekį

iliustracija

Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už ženklo. Lentelė naudojama tik su ženklais, draudžiančiais sustoti arba stovėti

807

 

Galiojimo zona į priekį ir atgal

iliustracija

Informuoja vairuotojus, kad jie yra ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonoje

808

Galiojimo zonos pabaiga

iliustracija

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos pabaigą

809

Galiojimo zona į dešinę

iliustracija

 

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį

 

 

810

Galiojimo zona į kairę

iliustracija

 

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį

 

 

811

Galiojimo zona į abi puses

iliustracija

 

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį

 

 

812

Galiojimo kryptis į dešinę

iliustracija

 

Nurodo 135, 302–318 ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

 

813

Galiojimo kryptis į kairę

iliustracija

 

Nurodo 135, 302–318 ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

 

814

 

Galiojimo kryptis į abi puses

iliustracija

 

Nurodo 135, 302–318 ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

815

Krovininiai automobiliai

iliustracija

 

Ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių leidžiama maksimali masė didesnė kaip 3,5 tonos

 

816

 

Transporto priemonės su priekaba

iliustracija

 

Ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja motorinėms transporto priemonėms su priekaba, išskyrus motociklus

 

817

Lengvieji automobiliai

iliustracija

Ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 3,5 tonos

818

Autobusai

iliustracija

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja ženklas

819

Traktoriai

iliustracija

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja ženklas. Ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms

 

820

Motociklai

iliustracija

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja ženklas

 

 

821

Dviračiai

iliustracija

 

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja ženklas. Ženklas su lentele „Dviračiai“ galioja dviračiams ir mopedams

 

822

Ne darbo dienos

iliustracija

Nurodo, kad ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis

823

Darbo dienos

iliustracija

Nurodo, kad ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus valstybinių švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas ne darbo dienas

824

Savaitės dienos

iliustracija

 

Nurodo savaitės dienas, kurias galioja ženklas

 

 

825

Savaitės diena

iliustracija

 

Nurodo savaitės dieną, kurią galioja ženklas

 

 

826

Galiojimo laikas

iliustracija

 

Nurodo, kad ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis

 

 

827

 

Galiojimo laikas ne darbo dienomis

iliustracija

 

Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja ženklas

 

 

828

 

Galiojimo laikas darbo dienomis

iliustracija

 

Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja ženklas

 

 

829

 

Galiojimo laikas savaitės dienomis

iliustracija

 

Nurodo dienas ir laiką, kada galioja ženklas

 

 

830

Stovėjimo būdas

iliustracija

 

Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio

 

831

 

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

iliustracija

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

832

 

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

iliustracija

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

 

833

 

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

iliustracija

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

 

834

 

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

iliustracija

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

 

835

 

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

iliustracija

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

836

 

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

iliustracija

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

837

 

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

iliustracija

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

 

838

 

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

iliustracija

 

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

 

839

Stovėti išjungus variklį

iliustracija

 

Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį

 

 

840

Mokamos paslaugos

iliustracija

 

Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti

 

 

841

Pavojingas kelkraštis

iliustracija

 

Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga. Naudojama su įspėjamaisiais ženklais

 

 

842

Pagrindinio kelio kryptis

iliustracija

Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su ženklais „Pagrindinis kelias“. Lentelėje nurodoma reali sankryžos konfigūracija. Gali būti naudojama ir su ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“

843

Pagrindinio kelio kryptis

iliustracija

Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su ženklais „Sankryža su pagrindiniu keliu“ arba „Važiuoti nesustojus draudžiama“. Lentelėje nurodoma reali sankryžos konfigūracija

844

Neregiai

iliustracija

 

Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai. Naudojama su įspėjamaisiais ir nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“

 

845

Drėgna danga

iliustracija

 

Nurodo, kad ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)

 

846

Neįgalieji

iliustracija

Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik šiose taisyklėse numatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms

847

Išskyrus neįgaliuosius

iliustracija

 

Nurodo, kad 322–324, 401–406 ženklai negalioja šiose taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms

 

848

Apledėjęs kelias

iliustracija

 

Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego

 

 

849

Gamtinės dujos

iliustracija

 

Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos gamtinėmis dujomis

 

850

Suskystintosios dujos

iliustracija

 

Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis dujomis

 

851

Degalų rūšys

iliustracija

 

Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis