Automobilio išlaidų apskaita
Mano garažas Naudinga informacijaKelių eismo taisyklės (KET)

I. Įspėjamieji ženklai

 

1. Įspėjamieji ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

101

Pervaža su užtvaru

a

Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

102

Pervaža be užtvaro

a

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

103

Pakeliamasis tiltas

a

Pakeliamasis tiltas arba keltas

104

Krantinė

a

Įvažiavimas į krantinę arba krantą

105

Vaikai

a

Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų

106

Darbai

a

Kelio ruožas, kuriame dirbama. Jeigu darbai trumpalaikiai, ženklas gali būti pastatytas 10–15 m atstumu nuo jų vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirbančių transporto priemonių ir mechanizmų

107

Sankryža

a

Lygiareikšmių kelių sankirta

108

Sankryža su šalutiniu keliu

a

Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias

109

šalutinis kelias iš dešinės

a

Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias

110

šalutinis kelias iš kairės

a

Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias

111

Eismas ratu

a

Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu

112

šviesoforas

a

Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais

113

Vingis į dešinę

a

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę

114

Vingis į kairę

a

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę

115

Vingiai

a

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę

116

Vingiai

a

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę

117

Stati nuokalnė

a

 

118

Stati įkalnė

a

 

119

Slidus kelias

a

Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi

120

Nelygus kelias

a

Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)

121

Žvyras

a

Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai

122

Pavojingas kelkraštis

a

Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu

123

Susiaurėjimas

Važiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės

125

Susiaurėjimas iš kairės

a

Važiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš kairės pusės

126

Dvipusis eismas

a

Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia

127

Pėsčiųjų perėja

a

Nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja

128

Pėstieji

a

Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji

129

Dviračių takas

a

Kelią kerta dviračių takas

130

Gyvulių pergina

a

 

131

Laukiniai žvėrys

a

 

132

Krintantys akmenys

a

Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys

133

šoninis vėjas

a

 

134

Lėktuvai

a

Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai

135

Transporto grūstis

a

Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti

136

Daug eismo įvykių

a

Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių

137

Kiti pavojai

a

Kelio ruožas, kuriame yra kitais ženklais nenumatytų pavojų

138

Vienkelis geležinkelis

a

Pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį. Ženklas statomas prieš pat pervažą

139

Daugiakelis geležinkelis

a

Pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį. Ženklas statomas prieš pat pervažą

140

Artėjama prie pervažos

a

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo pervažos, dešinėje kelio pusėje

141

Artėjama prie pervažos

a

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje

142

Artėjama prie pervažos

a

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai pervažos, dešinėje kelio pusėje

143

Artėjama prie pervažos

a

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo pervažos, kairėje kelio pusėje

144

Artėjama prie pervažos

a

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje

145

Artėjama prie pervažos

a

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai pervažos, kairėje kelio pusėje

146

Posūkio kryptis į dešinę

a

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

147

Posūkio kryptis į kairę

a

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

148

Eismo krypčių išsiskyrimas

a

Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

149

Nukreipiamoji gairė

a      a

Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją