Automobilio išlaidų apskaita
Mano garažas Naudinga informacijaKelių eismo taisyklės (KET)

II. Pirmumo ženklai

5. Pirmumo ženklai, nurodantys vairuotojui važiavimo per sankryžas, važiuojamąją dalią sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirmenybę, yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

201

Pagrindinis kelias

iliustracija

Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per nereguliuojamas sankryžas

202

Pagrindinio kelio pabaiga

iliustracija

201 ženklu pažymėto kelio pabaiga

203

 

Sankryža su pagrindiniu keliu

iliustracija

Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant 843 lentelei „Pagrindinio kelio kryptis“ – važiuojančioms pagrindiniu keliu

204

 

Važiuoti nesustojus draudžiama

iliustracija

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra – prieš kertamos važiuojamosios dalies kraštą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant 843 lentelei „Pagrindinio kelio kryptis“ – važiuojančioms pagrindiniu keliu. Jeigu ženklas pastatytas prieš geležinkelio pervažą arba karantino postą, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra – prieš ženklą

205

 

Priešpriešinio eismo pirmenybė

iliustracija

Įvažiuoti į siaurą kelio ruožą draudžiama, jeigu tai apsunkintą priešpriešinį eismą. Vairuotojas privalo duoti kelią siaurame ruože esančioms arba iš kito galo prie jo artėjančioms transporto priemonėms

206

 

Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu

iliustracija

Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas vairuotojas turi pirmenybę prieš artėjantį priešpriešinį transportą