Automobilio išlaidų apskaita
Mano garažas Naudinga informacijaKelių eismo taisyklės (KET)

III. Draudžiamieji ženklai

 

6. Draudžiamieji ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

301

Įvažiuoti draudžiama

iliustracija

Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą

302

Eismas draudžiamas

iliustracija

Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones

303

 

Motorinio transporto eismas draudžiamas

iliustracija

Draudžiamas motorinių transporto priemonių eismas, išskyrus motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones

304

 

Krovininių automobilių eismas draudžiamas

iliustracija

Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių leidžiama maksimali masė yra didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją ženkle, taip pat traktoriais, savaeigėmis mašinomis ir mechanizmais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

305

 

Motociklų eismas draudžiamas

iliustracija

Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

306

 

Traktorių eismas draudžiamas

iliustracija

Draudžiama važiuoti traktoriais, savaeigėmis mašinomis ir mechanizmais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

307

 

Važiuoti su priekabomis draudžiama

iliustracija

Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir traktoriais su priekabomis, taip pat jais vilkti motorines transporto priemones

308

 

Vežimų eismas draudžiamas

iliustracija

Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius

309

 

Dviračių eismas draudžiamas

iliustracija

Draudžiama važiuoti dviračiais ir mopedais

310

Eiti draudžiama

iliustracija

Draudžiama eiti pėstiesiems ta kelio puse, kurioje pastatytas ženklas

311

 

Važiuoti su pavojingais kroviniais draudžiama

iliustracija

Draudžiama vežti pavojingas medžiagas ir gaminius

312

 

Nurodyto transporto eismas draudžiamas

iliustracija

Ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami ženklai

313

 

Nurodyto transporto eismas draudžiamas

iliustracija

Ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami ženklai. Šis ženklas naudojamas tik gyvenvietėse

314

Ribota masė

iliustracija

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už nurodytą ženkle

315

Ribota ašies apkrova

iliustracija

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova yra didesnė už nurodytą ženkle

316

Ribotas aukštis

iliustracija

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už nurodytą ženkle

317

Ribotas plotis

iliustracija

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be jo) yra platesnės, negu nurodyta ženkle

318

Ribotas ilgis

iliustracija

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) yra ilgesni, negu nurodyta ženkle

319

Ribotas atstumas

iliustracija 

Draudžiama važiuojant paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta ženkle

320

Muitinė

iliustracija

 

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš ženklą. Toliau važiuoti – tik pareigūnui leidus

 

321

Kontrolė

iliustracija

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš ženklą. Toliau važiuoti – tik tikrinančiajam pareigūnui leidus

322

Sukti į dešinę draudžiama

iliustracija

Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui

323

Sukti į kairę draudžiama

iliustracija

 

Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui

 

324

Apsisukti draudžiama

iliustracija

Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia sukti į kairę

325

Lenkti draudžiama

iliustracija

Draudžiama lenkti važiuojančias transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu

326

Lenkimo draudimo pabaiga

iliustracija

 

 

 

 

327

 

Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama

iliustracija

Krovininiais automobiliais, kurių leidžiama maksimali masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama lenkti važiuojančias transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip

30 km/h greičiu. Traktoriams, savaeigėms mašinoms ir mechnizmams draudžiama lenkti visas transporto priemones, išskyrus vežimus ir dviračius

328

 

 

Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga

iliustracija

 

 

 

329

Ribotas greitis

iliustracija

Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle

330

Greičio ribojimo pabaiga

iliustracija

 

 

 

 

331

 

Naudoti garso signalą draudžiama

iliustracija

Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio

332

Sustoti draudžiama

iliustracija

Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženk-linimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos

333

Stovėti draudžiama

iliustracija

Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos

334

 

Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis

iliustracija

Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos

335

 

 

Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis

 

iliustracija

 

Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos

 

336

Apribojimų pabaiga

iliustracija

 

Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi 319, 325, 327, 329, 331–335 ženklų galiojimo zona

 

 

337

Mopedų eismas draudžiamas

iliustracija

 

Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

 

 

7. Galiojimo zoną turinčių ženklų draudimai galioja nuo ženklo iki artimiausios sankryžos už ženklo, o gyvenvietėse, kai nėra sankryžos, – iki gyvenvietės pabaigos. Ženklų galiojimas nesibaigia ties išvažiavimu iš šalia esančios teritorijos, taip pat ties lauko, miško ir kitais šalutiniais keliais, kuriuose nėra pirmumo ženklų.

8. Ženklų galiojimo zona gali būti sumažinta naudojant po jais galiojimo zonos ilgį ir kryptį nurodančias lenteles arba pastačius kelio ženklus, panaikinančius atitinkamus apribojimus.

9. Pastatytas prieš gyvenvietę, pažymėtą 550 ženklu „Gyvenvietės pradžia“, 329 ženklas „Ribotas greitis“ galioja iki šio ženklo, tačiau 329 ženklo galiojimo zona gali būti sumažinta pastačius kitą 329 ženklą su kitokiu leidžiamu važiavimo greičiu.