Automobilio išlaidų apskaita
Mano garažas Naudinga informacijaKelių eismo taisyklės (KET)

IV. Nukreipiamieji ženklai

 

10. Nukreipiamieji ženklai yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

401

Važiuoti tiesiai

iliustracija

Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Ženklas, pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Ženklas, pastatytas prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

402

Važiuoti į dešinę

iliustracija

Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

403

Važiuoti į kairę

iliustracija

Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

404

 

Važiuoti tiesiai arba į dešinę

iliustracija

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

405

 

Važiuoti tiesiai arba į kairę

iliustracija

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

406

 

Važiuoti į dešinę arba į kairę

iliustracija

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

407

Apvažiuoti iš dešinės

iliustracija

Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės

408

Apvažiuoti iš kairės

iliustracija

Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės

409

 

Apvažiuoti iš dešinės arba kairės

iliustracija

Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba kairės pusės

410

Eismas ratu

 iliustracija

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi

411

Dviračių takas

iliustracija

Leidžiama važiuoti tik dviračiais ir mopedais. Eiti pėstiesiems draudžiama. Kai takas eina išilgai kelio, dviračių ir mopedų vairuotojai privalo važiuoti tik jiems skirtu taku

412

Pėsčiųjų takas

iliustracija

Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo

413

Pėsčiųjų ir dviračių takas

 iliustracija

 iliustracija

Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti tik dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems yra skirta (parodyta ženkle). Kai takas eina išilgai kelio važiuojamosios dalies, pėstieji ir dviračių vairuotojai privalo naudotis tik juo

414

Ribotas minimalus greitis

iliustracija

Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h)

415

 

Minimalaus greičio apribojimo pabaiga

iliustracija

 

 

 

 

416

 

 

Transporto priemonei su pavojingu kroviniu važiuoti tiesiai

 iliustracija

Transporto priemonei, vežančiai pavojingas medžiagas ir gaminius, leidžiama važiuoti tik tiesiai

417

 

 

Transporto priemonei su pavojingu kroviniu važiuoti į dešinę

 iliustracija

Transporto priemonei, vežančiai pavojingas medžiagas ir gaminius, leidžiama važiuoti tik į dešinę

418

 

 

Transporto priemonei su pavojingu kroviniu važiuoti į kairę

 iliustracija

Transporto priemonei, vežančiai pavojingas medžiagas ir gaminius, leidžiama važiuoti tik į kairę